Tuesday 29 November 2016

Auto Becker Pricelist 1984 : Ferrari 400i Flaggschiff des Commendatore

I got ahold of this 1984 pricelist by Autobecker. The 400i got listed as the Commendatore Flagship.


No comments:

Post a Comment